Στην δημοσιότητα η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών…

Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού (δήµοι, Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών, Σύνδεσµοι, Ιδρύµατα) και στα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για το έτος 2017, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους και λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών, αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Τα αιτήματα αφορούν:

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΠΙ∆ ΔΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Σημειώνεται ότι αιτήµατα που αφορούν στον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2017, πριν την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να αποσταλούν εκ νέου µε βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτή.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

EGYKLIOS

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here