«Έγκλημα» Παπακωνσταντίνου – Λοβέρδου κατά της Δυτικής Αττικής!

0
64
Ο αποτεφρωτήρας στα Άνω Λιόσια

Το νέο «έγκλημα» κατά της «πίσω αυλής» της Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, «υπεγράφη» από τους δύο «ανεκδιήγητους» Υπουργούς οι οποίοι με κοινή απόφασή τους χορήγησαν, σε 3 ιδιωτικές εταιρείες,  άδειες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών – τοξικών αποβλήτων από τις 7 αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας στον αποτεφρωτήρα των Άνω Λιοσίων!

Του Φάνη Κυριόπουλου

Απορίας άξιον είναι που κατέληγαν τα περασμένα χρόνια όλα αυτά τα ιατρικά απόβλητα που με υπογραφή των Υπουργών θα αποτεφρώνονται στα Άνω Λιόσια! Μήπως ο προορισμός ήταν ο ίδιος, χωρίς «υπογραφές»;

Μήπως αρκετά ή όλα από αυτά έχουν «θαφτεί» στη χωματερή; Διότι λέγεται πως έχουν υπάρξει, κατά καιρούς, «νυχτερινές» περίεργες διαδρομές από «περίεργα» οχήματα που είχαν θεαθεί στα Άνω Λιόσια…

«Σιγή ιχθύος» από την Περιφέρεια Αττικής και τον λαλίστατο, σε άλλες περιπτώσεις, κυβερνητικό Περιφεριάρχη Γιάννη Σγουρό αλλά και από τον, έτερο λαλίστατο, Υφυπουργό Εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλο…

Εύλογο ερώτημα προκύπτει και για τον Δήμαρχο Φυλής Δημήτρη Μπουραΐμη που ενώ προχώρησε σε ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαβούλευση σχετικά με την προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών για τα σκουπίδια, δεν έχει κάνει, προς το παρόν τουλάχιστον, την παραμικρή αναφορά για ένα θέμα που βάζει ακόμα μια «πινελιά» στο «κάδρο» της υποβάθμισης των Άνω Λιοσίων και κατ’ επέκταση της Δυτικής Αττικής…

Όσο για τα «Μεγαλοκανάλια», τους «μεγαλοδημοσιογράφους» και τα γνωστά παπαγαλάκια της «ενημέρωσης», μάλλον δεν «αντελήφθησαν» τι συνέβη, ή κατά το κοινώς λεγόμενο «μούγκα στη… στρούγκα»…

Φωτό αρχείου: Η διαχείριση της νοσοκομειακής τέφρας από το Ενιαίο Σύνδεσμο χρήζει "συζήτησης"...

Οι αποφάσεις…

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1.ΘΕΜΑ: Άδεια συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο, στην εταιρεία «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ), ΕΙΑ που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) και ΕΙΑ αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ) στην εταιρεία «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.», με σκοπό την αποτέφρωσή τους στον «Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων» του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) στα Άνω Λιόσια.

Η αδειοδοτούμενη δραστηριότητα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

Α. Γενικοί όροι

Α1. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΕΙΑ, οι οποίες μπορεί να εκτελούνται εντός των ορίων και των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας…

2.ΘΕΜΑ: Άδεια συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο, στην εταιρία «ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ – Υπηρεσίες Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων»…

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) στην εταιρία «ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ – Υπηρεσίες Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων», με σκοπό τη διάθεσή τους ως εξής:

Τα ΕΙΑ αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ) των Υγειονομικών Μονάδων (Υ.Μ.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα οδηγούνται είτε προς αποστείρωση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της «ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ – Υπηρεσίες Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων» στην Περιοχή Τσαΐρι Καλλιθέας Ρόδου, είτε απευθείας προς αποτέφρωση στον «Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων» του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) στα Άνω Λιόσια.

Τα ΕΙΑ που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα οδηγούνται απευθείας προς αποτέφρωση στον «Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων» του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) στα Άνω Λιόσια.

Η αδειοδοτούμενη δραστηριότητα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

Α. Γενικοί όροι

Α1. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΕΙΑ εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και εργασίες μεταφοράς ΕΙΑ προς την Περιφέρεια Αττικής (Αποτεφρωτήρα ΕΣΔΚΝΑ)…

3.ΘΕΜΑ: Άδεια συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο, στην εταιρεία «GREENACTIONS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ), ΕΙΑ που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) και ΕΙΑ αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ) στην εταιρεία «GREENACTIONS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ», με σκοπό την αποτέφρωσή τους στον «Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων» του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) στα Άνω Λιόσια.

Η αδειοδοτούμενη δραστηριότητα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

Α. Γενικοί όροι

ΑΙ. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΕΙΑ, οι οποίες μπορεί να εκτελούνται εντός των ορίων και των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Οι κατηγορίες των ΕΙΑ (σύμφωνα με το Παράρτημα I του Άρθρου 17 της ΚΥΑ 37591/2031/2003) και οι κωδικοί του Ευρωπαϊκού Κατάλογου Αποβλήτων – ΕΚΑ, στους οποίους ταξινομούνται τα ΕΙΑ (σύμφωνα με το Παράρτημα I του
Άρθρου 19 της ΚΥΑ 13588/725/2006), τα οποία δύναται να συλλέγει και να μεταφέρει η αδειοδοτούμενη εταιρεία, περιγράφονται ως εξής:…

(Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας)…

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                    ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ               & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.