Αντιδράσεις στην Εθελοντική Διαδημοτική Κινητικότητα

0
72

DIATHESIMOTHTA

Στα χέρια των δημάρχων σε όλη τη Χώρα, βρίσκεται η μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στελέχωση κάθε δήμου και τον αριθμό των υπαλλήλων τους, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν στο πλαίσιο της «εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας». 

Το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προκάλεσε με την ανάγνωσή του την αντίδραση δημάρχων, που δε συμφωνούν με τους αριθμούς της μελέτης.

«Φωτιές άναψαν», μια και από τη μελέτη της ομάδας εργασίας, με επικεφαλής τον Καθηγητή Δημήτρη Ραπακούλια, προέκυψε υπεράριθμο προσωπικό, κι αλλού καταλάγιασαν οι ανησυχίες, μια και ο αριθμός υπαλλήλων προς μετακίνηση είναι μικρός ή δεν προβλέπεται καν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπάλληλοι οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν σε «εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα» ανέρχονται στους 3.708 συνολικά.

Αυτό προέκυψε από τη νέα επεξεργασία των στοιχείων, μια και ετέθη ως στόχευση μόνο η «εθελοντική διαδημοτική μετακίνηση» υπαλλήλων από Δήμο σε Δήμο.

Στην πρώτη αποτύπωση – αξιολόγηση περιλαμβανόταν και υποχρεωτική ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων και η αρχική επεξεργασία είχε βγάλει περισσότερους από 4.500 υπαλλήλους ως υπεράριθμο προσωπικό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η «Έκθεση Ραπακούλια» καθορίζει για το δήμο Αθηναίων ότι, πρέπει να μετακινηθούν 667 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στην Αττική, όπου, σύμφωνα με τη μελέτη, εμφανίζεται να πρέπει να  απομακρυνθούν 70 υπάλληλοι από τον Δήμο Καλλιθέας, 113 από τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 67 από τον Δήμο Αιγάλεω, 50 από τον Δήμο Πειραιά, 12 από τον Δήμο Ηλιούπολης κ.ά.

Υπάρχουν Δήμοι για τους οποίους δεν προκύπτει υπεράριθμο προσωπικό, όπως ο Δήμος Λαρισαίων.

Πάντως, ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν ενστάσεις από δημάρχους, αναφορικά με τα κριτήρια με τα οποία έγινε η «αξιολόγηση» αλλά και με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του Ιουνίου 2013 και έκτοτε υπάρχουν αλλαγές, ενώ επίσης υπολογίσθηκε όχι μόνο το τακτικό αλλά και το έκτακτο προσωπικό (συμβασιούχοι).

Μετά τη χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών και συνυπολογίζοντας το προσωπικό (τακτικό και έκτακτο) και τον πληθυσμό, προέκυψε το τελικό αποτέλεσμα για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν από Δήμο σε Δήμο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ορισμένα σημεία που χρειάζονται επανεξέταση έχουν εντοπισθεί ήδη από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και αναφέρονται και στην επιστολή του αν. Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τους Δημάρχους.

Η επιστολή 

«Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,

GRHGORAKOS LEONIDASΣας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας, όπως διαμορφώθηκε από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου  Εσωτερικών. Για την καλλίτερη κατανόηση της σας αποστέλλω επίσης και την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην μελέτη αυτή.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας  για να συζητήσουμε τις παρατηρήσεις σας.

Θα σας παρακαλούσα να λάβετε υπ’ όψιν τα εξής:

1.  Η μελέτη έχει εκπονηθεί στα πλαίσια όσων έχουν αναγγελθεί από το Υπουργείο και έχουν συμφωνηθεί με την ΚΕΔΕ. Δηλαδή περιλαμβάνει  μόνον δια-δημοτικές μετακινήσεις  (αρχίζοντας από εθελούσιες). Ούτε απολύσεις, ούτε διαθεσιμότητες προβλέπονται.

2.  Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του Ιουνίου 2013. Πιθανόν στον δήμο σας να υπάρχουν αλλαγές έκτοτε, που θα μας υποδείξετε για να ενσωματωθούν.

3.  Η προϋπόθεση μηδενικών εξόδων από το σύστημα  οδηγεί σε μερικές περιπτώσεις δήμων στην πρόβλεψη σημαντικού αριθμού προσλήψεων. Είναι αυτονόητο ότι αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπερβολή της μελέτης θα τις εξετάσουμε ξανά από κοινού.

Προσβλέποντας στην συνεργασία σας για να έχουμε το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα, παρακαλώ δεχτείτε κ. Δήμαρχε τους θερμούς χαιρετισμούς μου και τις ευχές μου για χρόνια πολλά και ευτυχισμένο καινούργιο χρόνο.

Λεωνίδας Γρηγοράκος – Αναπληρωτής Υπουργός  Εσωτερικών»

Τα κριτήρια

Για την καταγραφή των θέσεων εργασίας που πλεονάζουν καθώς και των αναγκών σε προσωπικό ανά Δήμο καθορίσθηκαν τα εξής κριτήρια:

·  Πληθυσμός Δήμου (με βάση την απογραφή 2011)

·  Εργαζόμενοι Δήμου

·  Οικονομική ευρωστία Δήμου (οικονομικά αποτελέσματα)

·  Κόστος μισθοδοσίας Δήμου σε σχέση με τα έσοδά του

·  Κόστος μισθοδοσίας Δήμου ανά κάτοικο

·  Ιδιαιτερότητα του κάθε Δήμου.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου υπολογίστηκαν από το άθροισμα των τακτικών και των εκτάκτων υπαλλήλων των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της ομάδας εργασίας του ΥΠ.ΕΣ., ο λόγος που τους οδήγησε στο να συμπεριλάβουν στο μοντέλο, όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται στο Δήμο είναι ότι, η αξιολόγηση μόνο του τακτικού προσωπικού θα απέφερε στρέβλωση στα αποτελέσματα της εφαρμογής, λόγω του ότι υπάρχει άνιση κατανομή μεταξύ τακτικού και εκτάκτου προσωπικού σε αρκετούς Δήμους.

Πάντως, σύμφωνα με το ν. 4093/2012 η «κινητικότητα» αφορά μόνο το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Ως εκ τούτου, η αναγωγή των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο έγινε στο τακτικό προσωπικό.

Οι υπάλληλοι στους Δήμους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, που χρησιμοποίησε η ομάδα εργασίας, είναι  93.973, οι οποίοι επιμερίζονται σε Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι (66.821), έκτακτο προσωπικό (12.363), τακτικό Προσωπικό Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων (10.110), έκτακτο Προσωπικό Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων (4.679), Προσωπικό Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων.

Για τη μέτρηση της οικονομικής ευρωστίας του Δήμου τέθηκε ως κριτήριο το οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την αφαίρεση των υποχρεώσεων από τις εισπράξεις.

Τέλος, βάση για τη μέτρηση της ιδιαιτερότητας αποτελούν τα στοιχεία του μεγέθους, της έκτασης, της ορεινότητας, της νησιωτικότητας, της διοικητικής υποστήριξης και του κατακερματισμού των Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ συνυπολογίσθηκε το αν αποτελούν έδρες Νομών.

epoli.gr – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ <newsletter@epoli.gr>;

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.