Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Πόσα μπορούν να ξοδέψουν οι υποψήφιοι

0
257
Viele Euro Geldscheine

Το όριο των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 ορίζει με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στα οικονοµικά και την προβολή των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο ρυθµιστικό πεδίο του εν λόγω νόμου εµπίπτουν οι δηµοτικοί και περιφερειακοί συνδυασµοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήµαρχοι, περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι.

Πιο αναλυτικά:

Απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές προς περιφερειακούς και δηµοτικούς συνδυασµούς και προς υποψήφιους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους από:

– Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ
– ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και ιδρύµατα
– ΟΤΑ κάθε βαθµού, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών
– Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.
– Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντιστοίχων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων.
Με το άρθρο 4 καθορίζεται το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
Συγκεκριµένα: 
• Η χρηµατοδότηση των συνδυασµών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.
• Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 500ευρώ.
Σε περίπτωση µη τήρησης των οικείων διατάξεων προβλέπονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις.
Ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών συνδυασµών και υποψηφίων

Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών των υποψηφίων και συνδυασµών, προσδιορίζεται βάσει του µόνιµου πληθυσµού της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας ή δήµου) του υποψηφίου και του αντίστοιχου συντελεστή, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες για τα παράβολα των υποψηφίων και τα έξοδα για τα ψηφοδέλτια δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασµών.

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, είτε δηµοτικών είτε περιφερειακών, το ανώτατο όριο δαπανών για τους δύο συνδυασµούς, αυξάνεται κατά 10%.

Περιφερειακές εκλογές: 
Ανώτατο όριο δαπανών του υποψηφίου Περιφερειάρχη και περιφερειακού συµβούλου:
Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσµό της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας), όπως προκύπτει και από τον κατωτέρω πίνακα:

Υπενθυµίζεται ότι στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, συµπεριλαµβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµα σύµφωνα µε τη σχετική κοινή Υπουργική απόφαση.

Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασµών:

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις περιφερειακές εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου. Σηµειώνεται ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασµού συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου περιφερειάρχη.

∆ηµοτικές εκλογές:
Ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συµβούλων: Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσµό της οικείας εκλογικής περιφέρειας, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα:

Και στην περίπτωση των δηµοτικών εκλογών, στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων συµπεριλαµβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµα σύµφωνα µε την προαναφερθείσα κοινή Υπουργική Απόφαση. Σηµειώνεται ακόµη ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασµού συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου δηµάρχου, του οποίου το ανώτατο όριο είναι το ίδιο µε αυτό των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων.

Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών: 
Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις δηµοτικές εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήµου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση, όπως εµφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών των συνδυασµών σε δήµους µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων, εφαρµόζεται η προσαύξηση 20% επί του αθροίσµατος των δαπανών των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων [εδ. 2 της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4255/2014 (Α’ 89)].

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, θα εκδοθούν σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών µε τις οποίες θα προσδιορίζονται ειδικότερα τα αντίστοιχα ποσά για κάθε εκλογική περιφέρεια.

Στο επόμενο: Τι ισχύει με τους τραπεζικούς λογαριασμούς συνδυασμών και υποψηφίων

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.