ΕΔΣΝΑ: Δεκάδες χιλιάδες ευρώ για… συμβούλους

0
73

SGOYROS-SDIT

Σε πλήρη ετοιμότητα ο ΕΔΣΝΑ για τη φάση του Ανταγωνιστικού διαλόγου με τους επενδυτές που έχουν προεπιλεγεί για τις ΣΔΙΤ στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Τεχνικός Σύμβουλος του ΕΔΣΝΑ για τις ΣΔΙΤ αναλαμβάνει το γραφείο Ι. Φραντζής και Συνεργάτες Ε.Π.Ε., αντί του ποσού των 118.800,00!

ASHMAKOPOYLOY GEORGIAΤης Γεωργίας Ασημακοπούλου*

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την επιλογή του «Τεχνικού Συμβούλου Έργων Στερεών Αποβλήτων µε Σ∆ΙΤ» του ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ: ΒΛΛ37Λ7-ΖΩ2).

Οι υπηρεσίες  ανατέθηκαν στο μελετητικό γραφείο Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, αντί του ποσού των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (118.800,00 €) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικό τίμημα 146.124,00 €.

Ο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργων Στερεών Αποβλήτων µε Σ∆ΙΤ» θα  υποστηρίξει  στη διεξαγωγή του διαλόγου  την  Αναθέτουσα Αρχή (ΕΔΣΝΑ) και την Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου (Ε.Δ.ΔΙ.). Προβλέπεται επί πλέον  ότι θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ στη συνέχεια π.χ. στην τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων που ενδεχομένως  χρειαστεί να γίνουν μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών.

Περισσότερα για το αντικείμενο και τους όρους στην από 5 Αυγούστου σχετική Απόφαση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7Λ7-Φ9Δ – ΕΔΩ.)

Πρώτοι αποδέκτες των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι  τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου (Ε.Δ.ΔΙ.) για τη Μονάδα στο Γραμματικό.

Στη 38η /24-9-2013 Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ  εγκρίθηκε η Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διάλογο (464/2013 ΑΕΕ) και ορίστηκε η Ε.Δ.ΔΙ. (465/2013 ΑΕΕ-ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ05-ΞΡΞ):

Θ. Καρδοματέας, Πρόεδρος με αναπληρωτή σε περίπτωση κωλύματος τον κ. Κ. Φλώρο, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής,

Γ. Οικονομόπουλος, με αναπληρωτή σε περίπτωση κωλύματος την κ. Αρ. Παρασκευοπούλου, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής,

Γ.Αρβανίτης, με αναπληρωτή σε περίπτωση κωλύματος τον κ. Θ.Ζαρμπούτη, εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ,

Αν. Κοτσεκίδου, με αναπληρωτή σε περίπτωση κωλύματος την κ. Ολ. Σκιάδη, εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ,

Ν. Σέργης, με αναπληρωτή σε περίπτωση κωλύματος την κ. Μαλαματένια, εκ μέρους της Ειδ. Γραμ. ΣΔΙΤ.

Με  την επιλογή «Τεχνικού Συμβούλου Έργων ΣΔΙΤ» συμπληρώνεται  η  ήδη υπάρχουσα ομάδα συμβούλων που υποστηρίζει την εξέλιξη των διαγωνισμών για τις ΣΔΙΤ και την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής. Συγκεριμένα:

1.  Σύμβουλος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (δηλαδή του Περιφερειάρχη Γ. Σγουρού) σε θέµατα που αφορούν τον σχεδιασµό, υλοποίηση, εξέταση για χρηματοδότηση, έργων και δράσεων διαχείρισης στερεών απορριµµάτων στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε θέµατα υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, έχει αναλάβει ο Ανδρέας Λουκάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΠΕΜ ΑΕ (περισσότερα   ΕΔΩ και ΕΔΩ).

2. «Νοµικός Σύµβουλος Έργων Στερεών Αποβλήτων µε Σ∆ΙΤ» επιλέχθηκε το ∆ικηγορικό Γραφείο Αλέξανδρου Λυκουρέζου αντί του ποσού των 115.000,00 ευρώ (περισσότερα ΕΔΩ)

3. Τα ίδια γραφεία , Ι.Φραντζή και ΕΠΕΜ ΑΕ, έχουν αναλάβει την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ  και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αντίστοιχα, με συμβάσεις του 2011 που έχουν  παραταθεί σε αναμονή των  διαγωνισμών για τις ΣΔΙΤ.

Η ολοκλήρωση του διαλόγου θα οδηγήσει στη κατάρτιση της πρόσκλησης για υποβολή δεσμευτικών προσφορών και του σχεδίου της σύμβασης για τη ΣΔΙΤ. Στην περίπτωση της Περ. Πελοποννήσου όλα τα υλικά καταρτίστηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

Μερικές σκέψεις, με αφορμή και την έναρξη του διαλόγου για τη μονάδα στο Γραμματικό με ΣΔΙΤ:

1.   Η ομάδα συμβούλων που υποστηρίζει τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής είχαν καθοριστική συμβολή στις εξελίξεις για τις μελέτες και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων  από το 2001 και μετά. Είναι γνωστό  ότι ο Α. Λουκάτος από την ΕΠΕΜ ΑΕ και το γραφείο Γ. Φραντζή, συμμετέχουν διαχρονικά σε όλες τις σχετικές μελέτες για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική και όχι μόνο!

Μεταξύ αυτών σημειώνονται, με ιδιαίτερη σημασία, οι μελέτες που υποστηρίζουν την Προκήρυξη των Διαγωνισμών για τις ΣΔΙΤ (ΠΕΣΔΑ, «Μελέτη αξιολόγησης Μεθόδων Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων στο Νομό Αττικής», Μελέτη Κοστολόγησης), αλλά και οι Μελέτες και Υπηρεσίες συμβούλου για τα έργα Γραμματικού και Κερατέας, με ανάθεση και επίβλεψη από την κρατική Περιφέρεια και την ΕΔΑ.

Ξεκαθαρίζω, ότι δεν  αμφισβητώ την επιστημονική επάρκεια κανενός! Αλλά, αφού έτσι έχει, δεν μπορεί παρά να απευθύνονται και σε αυτούς τα  ηχηρά ερωτήματα που επίμονα έχουν διατυπωθεί!

Όταν στη μελέτη για το ΧΥΤΑ Γραμματικού (2005) δεν είδες το ρέμα, όταν στη μελέτη για το ΧΥΤΑ Κερατέας  επέλεξες τον αρχαιολογικό χώρο του Ομβριόκαστρου, όταν  στις μελέτες για τις δύο νέες μονάδες επεξεργασίας (2011) στην  ΟΕΔΑ Φυλής δεν είδες τον Οικισμό Γεννηματά, όταν στη Μελέτη Αξιολόγησης Τεχνολογιών (2008) στη πολυσέλιδη αναφορά της νομοθεσίας ξεχνάς την  Οδηγία για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όταν αποδέχεσαι (ή εισηγείσαι;) ότι η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ του 2006 θα γίνει εκ των υστέρων τότε … κάτι δεν πάει καλά.

Όπως, το ίδιο δεν πάει καλά όταν επιβλέποντες ανακαλύπτουν λόγους ανωτέρας βίας για να δικαιολογηθούν αποζημιώσεις για αποκατάσταση βλαβών σε έργα.

Και μπορεί  ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ να ισχυρίζεται ότι τώρα είναι αργά για… αλλαγές στο ΠΕΣΔΑ, αλλά η ίδια η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν ήταν αργά ούτε το 2008 (κατάρτιση της μελέτης αξιολόγησης τεχνολογιών), ούτε το 2006 (Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ )! Δεν είναι εύλογη η απορία τι έχουν κάνει γιa όλα αυτά οι  σύμβουλοι της Διοίκησης;;

2.  Τελικά, το θέμα δεν είναι ποιους διαλέγει η εκάστοτε Διοίκηση να την συμβουλεύουν, αλλά ότι συμβουλεύεται μόνον αυτούς που διαλέγει και αποφασίζει μόνη της!

ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ;

Η Διοίκηση μπορεί να χρησιμοποιεί όποιους συμβούλους θέλει. Όμως, οφείλει και πρέπει να συνομιλεί και με τη κοινωνία των πολιτών και με τους θεσμοθετημένους φορείς ! Όχι μετά, αλλά πριν πάρει αποφάσεις! Όχι  τετελεσμένα  και «δήθεν», αλλά δημοσιοποίηση των στοιχείων και  πραγματικός διάλογος.

Ερωτήματα:

α. Θα ακολουθήσει  ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ το παράδειγμα Τατούλη…  με τα «απόρρητα στοιχεία του διαλόγου»; Αυτές είναι οι εισηγήσεις των συμβούλων του;

Γιατί η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν δημοσιοποιεί το κείμενο της Πρόσκλησης για συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο της ΣΔΙΤ για τη Μονάδα Γραμματικού;

Αναφέρεται στην 464/2013 απόφαση ότι η Πρόσκληση ακολουθεί το τυποποιημένο σχέδιο που έχει εκπονήσει και διανείμει η Ειδική Γρ. ΣΔΙΤ.

Και λοιπόν; Γιατί να μη γνωρίζουν όλοι π.χ. τι περιγράφεται για το αντικείμενο του έργου; Δυστυχώς, η τακτική αυτή παραπέμπει στο «εθνικό μοντέλο κατά Τατούλη» και προοιωνίζει τι θα επακολουθήσει  στη συνέχεια  όσον αφορά τα κρίσιμα στοιχεία  του διαλόγου, τους όρους για πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και το σχέδιο σύμβασης ΣΔΙΤ.

β. Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, εξουσιοδοτημένος από την Εκτελεστική Επιτροπή να χειριστεί τα θέματα των διαγωνισμών για τις ΣΔΙΤ, θα σύρει τους ΟΤΑ – δημότες στις καταστροφικές παγίδες της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας και της δέσμευσης για τη σύσταση των απορριμμάτων; (ο χαρακτηρισμός αποδίδεται στον Σκωτσέζο ομόλογο του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ κ. Ματζούφα, κατά δήλωση του στην επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής).

3.  Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση έχει την ευθύνη των αποφάσεων και για τις ΣΔΙΤ και για τους όρους των ΣΔΙΤ! Όμως, θα επαναλάβω μία σκέψη, υπάρχει για όλα και η προσωπική ευθύνη!!

Ο κάθε σύμβουλος να βάλει την υπογραφή του και να αναλάβει την ευθύνη των συμβουλών του, όχι στα λόγια αλλά με το κόστος που αναλογεί! Ο υπάλληλος να πράξει το καθήκον του και να μη γίνεται «ο αβλεπεί υπογράφων» κανενός.

Κανείς δεν μπορεί να απαλλάσσεται επικαλούμενος ότι όλα είναι θέμα πολιτικής απόφασης… και πρώτα απ’ όλους όσοι ανδρώθηκαν μέσα από τις συμβάσεις τους με το δημόσιο.

Φτάνει πια! Σε μια εποχή που ο λαός  βιώνει την εξαθλίωση και τα παιδιά μας καταδικάζονται σε ζωή δούλου δεν έχει κανένας το δικαίωμα να  συνεχίζει στα ίδια…

Υ.Γ. Κανένας σχεδιασμός δεν είναι μη αναστρέψιμος και  τετελεσμένος, παρά μόνο εάν έτσι θέλουμε να είναι….

*Γεωργία Ασημακοπούλου – Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.