Ο Παντελής Ασπραδάκης εισηγητής του νομοσχεδίου περί οπλοκατοχής

0
39

Εισηγητής σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή, αλλά -το κυριότερο -, μέσα από τις διατάξεις του, προστατεύονται η ασφάλεια του πολίτη και η ευνομία της πολιτείας ήταν ο Παντελής Ασπραδάκης, βουλευτής Αττικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο περί οπλοκατοχής, με το οποίο τίθενται δικλείδες ασφαλείας για την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης όπλων και πυρομαχικών, ενώ ρυθμίζονται μια σειρά θεμάτων που αφορούν την αγορά, τη χρήση και την εμπορία των όπλων.

Επίσης λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια των αεροδρομίων από την πρόσκρουση πτηνών σε αεροσκάφη, με τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων όπλων, και για το όποιο κρίσιμο θέμα δεν είχε ληφθεί μέριμνα μέχρι σήμερα.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τα Μεσόγεια και την ασφάλεια των κατοίκων, μιας και φιλοξενεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τόσο κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όσο και στη βουλή, υπήρξε κλίμα συναίνεσης από τα κόμματα.

Ταυτόχρονα επειδή επρόκειτο για ένα σύνθετο νομοσχέδιο με πολλές παραμέτρους και ρυθμίσεις, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, υπήρξε η δυνατότητα σε πολίτες, φορείς και συλλόγους να εκθέσουν τις απόψεις τους και να

κάνουν εποικοδομητικές προτάσεις, κάτι που μπορεί να αποτελέσει υλικό μιας ευρύτερης νομοθετικής μεταρρύθμισης του νόμου περί όπλων.

Τέλος στην εισήγησή του στην Βουλή, ο Παντελής Ασπραδάκης, αφού ανέδειξε τις ευεργετικές διατάξεις του νέου νόμου, αναλύοντας τα άρθρα και το περιεχόμενό τους, περιέγραψε την αντεγκληματική πολιτική του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε μια σειρά από τομείς αλλά και τους στόχους, όπως την οργάνωση του οργανωμένου εγκλήματος, την εξάρθρωση της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση του κοινού εγκλήματος, την αντιμετώπιση νέων μορφών βίας καθώς και την προσπάθεια για καλύτερη διαχείριση κρίσεων σε έκτακτες ανάγκες.

Μάλιστα ο Παντελής Ασπραδάκης εμφανίστηκε σε συζήτηση στο κανάλι της Βουλής, με εκπροσώπους όλων των κομμάτων, όπου μίλησε για την ουσία του νομοσχεδίου και άλλα θέματα επικαιρότητας σχετικά με την δημόσια ασφάλεια.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Παντελή Ασπραδάκη στην ολομέλεια της Βουλής:

Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που συζητάμε σήμερα αποσκοπεί στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων.

Ταυτόχρονα, το σχέδιο νόμου αποβλέπει στο να τεθούν εγγυήσεις ασφάλειας στην ελληνική έννομη τάξη. Άλλωστε, η προστασία της ζωής και της προστασίας του πολίτη είναι βασική υποχρέωση του κράτους.

Ένα από τα θέματα που απασχολούν έντονα τον Έλληνα πολίτη στις μέρες μας είναι η εγκληματικότητα. Η δημόσια ασφάλεια και η νομιμότητα αποτελούν αναμφισβήτητα ένδειξη της ευνομίας και της ευημερίας ενός κράτους. Ταυτόχρονα, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η υπευθυνότητα, η διαφάνεια και η αίσθηση του κοινού συμφέροντος είναι τα θεμέλια της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής και αφετηρία κάθε προσπάθειας για ένα κράτος που σέβεται και υπηρετεί τον πολίτη.

Είναι κοινή η παραδοχή ότι η παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση πυροβόλων όπλων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια τόσο στη χώρα μας όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος στόχος του νομοθετήματος, λοιπόν, είναι η καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης όπλων και πυρομαχικών και συγκεκριμένα ό,τι αφορά, δηλαδή, την κατασκευή την εμπορία και τις διαδικασίες που φθάνουν μέχρι τον τελικό αποδέκτη, που είναι ο ιδιώτης.

Ταυτόχρονα, όμως, λαμβάνεται μέριμνα σχετικά με την ασφάλεια των αεροδρομίων από την πρόσκρουση πτηνών σε αεροσκάφη. Μάλιστα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ως φορέας λειτουργίας αεροδρομίων έχει γίνει αποδέκτης αιτημάτων αερομεταφορέων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω ζημιών που προκλήθηκαν σε επιβατικά αεροσκάφη από πρόσκρουση πτηνών, διότι δεν είχαν ληφθεί τα διεθνώς απαιτούμενα μέτρα για την εκδίωξή τους.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος λόγω της ιδιομορφίας του, απαιτεί τη λήψη τόσο προληπτικών όσο και κατασταλτικών συνδυασμένων μέτρων, για τον διασκορπισμό και την απομάκρυνση των πτηνών με την εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων που προκύπτουν από μακροχρόνιες έρευνες ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βάσει των απαιτήσεων του διεθνούς οργανισμού πολιτικής αεροπορίας, η πιθανότητα πρόσκρουσης πτηνού σε αεροσκάφος πρέπει να μειωθεί, όσο αυτό είναι λογικώς εφικτό, στο πλαίσιο της διαχείρισης ασφάλειας του αεροδρομίου.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η λήψη όλων των δυνατών μέτρων, περιορισμός καλλιεργειών, διαχείριση περιβάλλοντος χώρου, απαγόρευση δραστηριοτήτων στις περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια και άλλα. Ωστόσο, μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για τη μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε αεροσκάφη είναι η χρήση ειδικών συσκευών, όπλων, πιστολίων, συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου, λάμψης ή συριγμού, οι λεγόμενες πυροτεχνικές συσκευές .

Τα μέσα αυτά είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνούς οργανισμού πολιτικής αεροπορίας και αποτελούν τα μόνα αποτελεσματικά για τον άμεσο διασκορπισμό των πτηνών, ιδιαίτερα κατά τη φάση των απογειώσεων και προσγειώσεων των αεροσκαφών, λόγω της μεγάλης εμβέλειάς τους και της δυνατότητας εκτόξευσής τους στο μέσο του σμήνους των πτηνών και συνεπώς του άμεσου εγκλωβισμού τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου διαιρείται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, που είναι τα άρθρα 1 έως 8, περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες, ώστε ο ν. 2168/1993 να προσαρμοστεί με το πνεύμα της Οδηγίας 2008/51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι ανωτέρω ρυθμίσεις για την ασφάλεια των χώρων των αερολιμένων, εθνικές ρυθμίσεις.

Έτσι σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχει διεύρυνση της έννοιας του όπλου, ώστε να καταλαμβάνει και τα όπλα κρότου ή αερίων διαθέσεως αγώνων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εάν τροποποιηθούν, στο να εκτοξεύουν βλήματα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο που περιλαμβάνει τα άρθρα 9 και 10, γίνεται η ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας. Στο τρίτο κεφάλαιο, άρθρα 11 έως 14, περιλαμβάνονται οι αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις και προβλέπεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την απόκτηση ή κατοχή όπλων.

Πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρξαν δύο σημαντικές προσθήκες από τον Υπουργό κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε κακούργημα η παράνομη χρήση και η κατοχή πολεμικών τυφεκίων, πυροβόλων, χειροβομβίδων, υποπολυβόλων, πυροβόλων όπλων και βαρέων όπλων.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από το τραγικό συμβάν του θανάτου εν ώρα καθήκοντος των δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ από εγκληματίες, οι οποίοι διέθεταν βαρύ οπλισμό. Νομίζω ότι η παραπάνω ρύθμιση ήταν απολύτως απαραίτητη και πρέπει να ενισχυθεί με πρόσθετα μέτρα, για να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας και για τον πολίτη, αλλά και για τους ίδιους τους αστυνομικούς.

Επίσης, μία άλλη προσθήκη που έγινε, είναι ότι αίρεται το αξιόποινο της κατοχής κυνηγετικού όπλου -εάν είναι αδήλωτο- στην περίπτωση που τα δηλώσουν αυτοβούλως οι κάτοχοί τους και αυτό προτού επιληφθεί του θέματος δικαστική ή αστυνομική αρχή.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται λύση στο πάγιο αίτημα των κυνηγετικών συλλόγων και των κατόχων όπλων, που έχουν αδήλωτα κυνηγετικά όπλα, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολυνθεί η καταγραφή του μεγάλου αριθμού κυνηγετικών όπλων που παραμένουν αδήλωτα, όπως εκτιμούν άλλωστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Σε ό,τι αφορά τα άρθρα του νομοσχεδίου, στο άρθρο 1 επαναπροσδιορίζεται πληρέστερα η έννοια του όπλου –όπως είπαμε παραπάνω- ώστε να καταλαμβάνει τα όπλα κρότου αερίων, καθώς και τα όπλα θέσεως αγώνων, αλλά και κάθε αντικείμενο το οποίο από μετατροπή ή τροποποίηση μπορεί με ωστική δύναμη να εκτοξεύσει βλήμα, βλαπτικές, χημικές ή άλλες ουσίες.

Επιπλέον, προσδιορίζονται τα όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για την εκδίωξη πτηνών από χώρους αεροδρομίων. Τέλος επαναπροσδιορίζεται η έννοια των πυρομαχικών.

Στο άρθρο 2 προσδιορίζονται τα της εισαγωγής στη χώρα μας και των κορμών-βάσεων κυνηγητικών και αεροβόλων όπλων, καθώς και των μερών όπλων σκοποβολής από εμπόρους και από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Καθορίζονται, επίσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή από το εξωτερικό των όπλων και λοιπών αντικειμένων που προσδιορίζονται για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων, ενώ τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής πυρομαχικών η σήμανση κάθε στοιχειώδους μονάδας συσκευασίας τους.

Στο άρθρο 3 τίθεται υπό καθεστώς προηγούμενης άδειας η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των κορμών-βάσεων και των ουσιωδών συστατικών μερών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων.

Στο άρθρο 4 διατάξεις του ν. 2168/1993 που εμφάνιζαν κενά τροποποιούνται και συμπληρώνονται και τίθεται υπό καθεστώς προηγούμενης άδειας η εμπορία, η διάθεση και η κατοχή ειδικών όπλων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων ως και των πιστολιών και των περιστρόφων αφέσεων αγώνων.

Στο άρθρο 5 επέρχονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις στο καθεστώς κατοχής των ειδικών όπλων και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για την εκδίωξη πτηνών από χώρους αεροδρομίων, καθώς επίσης και των περιστρόφων και των πιστολιών αφέσεως αγώνων.

Στο άρθρο 6 θεσπίζεται ως γενική απαγόρευση η άσκοπη χρήση ή η χρήση για άλλους σκοπούς των ειδικών όπλων και συσκευών που χρησιμοποιούνται επίσης για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων και προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών.

Στο άρθρο 7 προστίθενται τα διαστελλόμενα βλήματα στα είδη για τα οποία απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, μεταφορά και χρήση ενόψει της επικινδυνότητας των πυρομαχικών αυτών.

Στο άρθρο 8 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 456/1976 που έχουν σχέση με την κατοχή και χρήση φωτοβολίδων, καθώς και με την πώληση συσκευών εκτόξευσης αυτών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις ανάγκες ασφάλειας των πτήσεων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή από φορείς διοίκησης και λειτουργίας των κρατικών ή μη αεροδρομίων.

Στο άρθρο 9 καθορίζεται η έννοια του όπλου και του πυροβόλου όπλου, καθώς επίσης και η έννοια των όρων μέρος όπλου, ουσιώδη συστατικά μέρη πυροβόλου όπλου, πυρομαχικά, ιχνηλάτηση, οπλοπώλης, παράνομη διακίνηση, παράνομη κατασκευή και ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου.

Στο άρθρο 10 προωθούνται οι αναγκαίες ρυθμίσεις σε εναρμόνιση των διατάξεων της Οδηγίας που αφορά τη σήμανση, ιχνηλάτηση και μεταφορά πυροβόλων όπλων, ώστε να εξυπηρετείται το σύστημα ελέγχου της διακίνησης και κυκλοφορίας των πυροβόλων όπλων.

Στο άρθρο 11 με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, παρέχεται εξουσιοδότηση να κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία που αφορά την απόκτηση και κατοχή όπλων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ώστε να καθίσταται ευχερής η πρόσβαση στη νομοθεσία αυτή.

Στο άρθρο 12 δίδεται προθεσμία για τον εφοδιασμό των κατόχων περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων με άδεια κατοχής και για την παράδοση στις αστυνομικές αρχές από όσους μέχρι σήμερα κατέχουν διαστελλόμενα βλήματα, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς απαγόρευσης.

Με το άρθρο 13 καταργείται η περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, ενώ τέλος, με το άρθρο 14 τίθεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κρίση ενίοτε δημιουργεί ένα πιο εύκολο πεδίο για να προχωρήσει κάποιος σε έκνομες πράξεις. Παρόλα αυτά, όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εγκληματικότητας σε ό,τι αφορά τις ανθρωποκτονίες και το βίαιο έγκλημα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προωθεί μέσω του προγράμματος αντιεγκληματικής πολιτικής δέσμες πολιτικών σε νομοθετικό, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα στη δημόσια ασφάλεια.

Οι στόχοι μεταξύ άλλων είναι να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, να εξαρθρώσουμε την τρομοκρατία -και εδώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και στην Ελληνική Αστυνομία για τις τελευταίες επιτυχίες- επίσης, να καταπολεμήσουμε το κοινό έγκλημα, τη μικρομεσαία εγκληματικότητα, να αντιμετωπίσουμε νέες μορφές βίας, παραδείγματος χάρη, βανδαλισμός, χουλιγκανισμός, να διαχειριζόμαστε κρίσεις και έκτακτες ανάγκες με αποτελεσματικότητα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαφύλαξη της προστασίας των πολιτών, αλλά και η καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί μέγιστη υποχρέωση της πολιτείας. Με αυτό το σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται όχι μόνο η προσαρμογή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι τίθενται νέες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του πολίτη στην καθημερινότητα.

Για τους παραπάνω λόγους, τους οποίους πιστεύω ακράδαντα, είμαι σίγουρος ότι το νομοσχέδιο σήμερα θα υπερψηφιστεί απ’ όλα τα Κόμματα στη Βουλή.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το νομοσχέδιο πλέον βρίσκεται στην τελική φάση προς ψήφιση από το Σώμα και είναι ιδιαίτερα θετικό ότι έτυχε σχεδόν της πλήρους συναίνεσης όλων των Κομμάτων. Αποτελεί, βέβαια, συνέχεια των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για μια σειρά θέματα που άπτονται στην σειρά για παράνομες πράξεις και στην εξασφάλιση, βέβαια, του αισθήματος ασφάλειας στον πολίτη.

Εγώ θα αναφέρω ενδεικτικά το νόμο περί ίδρυσης Ασύλου Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως επίσης και τον πρόσφατο νόμο με τη σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσιών.

Το σημερινό νομοσχέδιο, αποτελεί εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον έλεγχο απόκτησης και κατοχής όπλων. Ταυτόχρονα, όμως, θέτει εγγυήσεις ασφάλειας και επιχειρεί, πιστεύω αποφασιστικά, να καταπολεμήσει την παράνομη κατασκευή και διακίνηση όπλων.

Σε όλο το διάστημα που προηγήθηκε στις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης, έγιναν αρκετές προτάσεις από συναδέλφους, οι οποίες ελήφθησαν υπ’ όψιν και από τον Υφυπουργό που είναι εδώ, αλλά και από τον Υπουργό. Πολλά δεν άπτονται αυτού του νομοσχεδίου και όπως υποσχέθηκε ο Υπουργός, σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο, μετά από διάλογο, θα συμπεριληφθούν.

Πιστεύω ότι σε λίγο θα είναι νόμος του κράτους και είναι θετικό που σε ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο, το οποίο άπτεται στην ασφάλεια του πολίτη, είμαστε ενωμένοι.

Σας ευχαριστώ

 

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.