Πανίσχυρος καθίσταται ο Πρόεδρος των τοπικών συμβουλίων με τον «Κλεισθένη Ι»

0
509

Δημοτικές Εκλογές 2019: Εκλογή προέδρων
Οι αλλαγές στην εκλογή προέδρου και οι αρμοδιότητές του…

Με το Νομοσχέδιο «Καλλικράτης», τόσο ο πρόεδρος όσο και το τοπικό Συμβούλιο είχαν έναν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «διακοσμητικός», αφού το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να… προτείνουν και τίποτα περισσότερο…

Τοπικό συμβούλιο με προϋπολογισμό

Με το σχέδιο νόμου «Κλεισθένης Ι» το τοπικό συμβούλιο αναβαθμίζεται θεαματικά και ο πρόεδρος αποκτά μεγάλη δύναμη αφού, μεταξύ άλλων, και χρήματα του δήμου θα μπορεί να διαχειρίζεται και θα έχει λόγο στις αποφάσεις του Δ.Σ. με την ψήφο του στα τοπικά θέματα. Επίσης θα έχει στην διάθεσή του υπηρεσιακό αυτοκίνητο και θα του παρέχονται έξοδα κίνησης…

Του Φάνη Κυριόπουλου

Σύμφωνα, δε, με Άρθρο 82 του ν. 4555/2018 «β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο», μπορεί ακόμα και να βρεθεί σε απόλυτα επιτελική θέση στον δήμο (με απόφαση δημάρχου)…

Δείτε τι αναφέρουν τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.)

Εκλογή προέδρου

Βάσει του νόμου «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» προβλέπεται η αλλαγή στην εκλογή του προέδρου, που θα γίνεται ανάμεσα στους δύο πρώτους των συνδυασμών που πλειοψήφησαν. Έτσι, στο άρθρο 67 προβλέπεται:

Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 Στο άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, με τη διαδικασία της
παρ. 2».

Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του δικαστηρίου περί ανακήρυξης του συνδυασμού.

Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφορία, επιλέγουν για το αξίωμα του πρόεδρου του συμβουλίου κοινότητας, το σύμβουλο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του πρώτου κατά σειρά εκλογής συνδυασμού και τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του δεύτερου συνδυασμού.

Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 89. Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ τους».

Αρμοδιότητες Προέδρου:

Άρθρο 82 του νόμου Κλεισθένη 4555/2018
Αρμοδιότητες προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων– Αντικατάσταση άρθρου 81 του ν 3852/2010
Το άρθρο 81 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα.
γ) Εισηγείται στο συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 έως 84.
δ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
ε) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντα του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 (Α` 244) ή την πράξη σύστασης του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο»…

Συμπερασματικά θα πρέπει να τονιστεί πως το, «απαξιωμένο» για πολλούς ακόμα και σήμερα, τοπικό συμβούλιο, από «φτωχός συγγενής» του παρελθόντος, με τον «Κλεισθένη Ι» αποκτά μια εντελώς νέα δυναμική που του παρέχει την δυνατότητα μιας καταλυτικής παρουσίας, με καίριες παρεμβάσεις, στα δρώμενα του τόπου…

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.