Παρέμβαση Δήμου Φυλής για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων

0
65

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαβούλευση σχετικά με την προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών που αφορούν σε κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, επιχειρεί ο Δήμος Φυλής με επιστολή που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Δημήτρη Μπουραίμη και με αποδέκτη την Περιφέρεια Αττικής.

Το οκτασέλιδο υπόμνημα του Δήμου Φυλής, αποτελείται από εισαγωγικό σημείωμα όπου επισημαίνεται η πλήρης ανατροπή του Περιφερειακού σχεδιασμού και τρείς ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται  ένα μικρό ιστορικό, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ καθώς και οι ευθύνες της κεντρικής διοίκησης για τις καθυστερήσεις και τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις που ακυρώνουν η μια την άλλη.

Στη δεύτερη ενότητα ο Δήμος Φυλής θέτει 12 ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης και σχετίζονται μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό που προωθείτε την εμπλοκή των ιδιωτών και τις διαφορετικές εκτιμήσεις για το κόστος.

Στην τρίτη ενότητα, ο Δήμος Φυλής αναπτύσσει τις θέσεις του για την Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του Δήμου Φυλής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αρχικά γίνεται  αναφορά στην επιστολή που είχε αποστείλει ο δήμαρχος Φυλής Δ. Μπουραΐμης στις 10 Απριλίου 2011 στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Τότε είχαν κατατεθεί οι θέσεις και οι απόψεις της Δημοτικής Αρχής για το οξύτατο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της ιδιαίτερης  επιβάρυνσης της περιοχής του Δήμου λόγω της αποκλειστικής χρήσης του ΧΥΤΑ Φυλής για λογαριασμό ολόκληρου του Λεκανοπέδιου.

Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, σημειώνεται, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική απάντηση αλλά αντίθετα έχει ανατραπεί ο Περιφερειακός σχεδιασμός που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, καταδικάζοντας τον Δήμο Φυλής να παραμείνει εσαεί αποδέκτης των απορριμμάτων. Το απαράδεκτο όμως , όπως χαρακτηριστικά  επισημαίνεται, είναι ότι η καταδίκη της περιοχής δεν αφορά μόνο στα επόμενα τρία χρόνια, όπου θα υπάρξει κορεσμός αλλά τα επόμενα 25.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στη συνέχεια της επιστολής παρατίθεται το ιστορικό της χωματερής, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, καθώς και η παραχώρηση δημοτικής ιδιόκτητης έκτασης 1000 στρεμμάτων για τη δημιουργία ΧΥΤΑ, όπου όμως δεν επιτρέπεται η κατασκευή εργοστασίων ή ΧΥΤΥ.

Επίσης, τονίζεται ότι η ολιγωρία, η διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια και η αναποφασιστικότητα που επέδειξε η πολιτεία για την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων σε Γραμματικό και Κερατέα, οδήγησαν στην ανατροπή της υφιστάμενης πολιτικής, με αποτέλεσμα το ΥΠΕΚΑ να αυτοαναιρείται .

ΔΩΔΕΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Τα δώδεκα ερωτήματα έχουν σχέση:

 1. Με τον διεθνή διαγωνισμό
 2. Με το ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης.
 3. Αν επιτρέπεται στον ιδιώτη να φέρει απορρίμματα και από άλλες, εκτός Αττικής περιοχές, εφ όσον δεν καλυφτεί η προβλεπόμενη ποσότητα
 4. Η απουσία δέσμευσης για το σύνολο των εγκαταστάσεων που αφήνει υποψίες ότι θα προωθηθούν οι εγκαταστάσεις μόνο στην περιοχή Φυλής, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
 5. Η αρμοδιότητα διαχείρισης του ΧΥΤΥ σε ιδιώτες χωρίς  να προσδιορίζεται  χωροθέτηση και κατασκευή.
 6. Δεν αναφέρεται τι θα γίνει με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και ποια θα είναι η σχέση μεταξύ ιδιωτών και φορέα διαχείρισης.
 7. Δεν έχει ληφθεί υπόψιν το κόστος για τη διαχείριση των υπολειμμάτων, το κόστος γα τα συνοδευτικά έργα, το κόστος για τις αποκαταστάσεις και το κόστος για τα αντισταθμιστικά έργα περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
 8. Δεν αναφέρονται στην προκήρυξη οι όροι και οι περιορισμοί που απορρέουν από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, με αποτέλεσμα εάν προκριθούν νέες εγκαταστάσεις να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος ενώ δεν έχει ληφθεί υπόψιν ότι πρέπει να εκπονηθούν και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Έτσι το ερώτημα που επιτακτικά τίθεται είναι αν αν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, τη στιγμή που προβλέπεται οι εγκαταστάσεις να λειτουργήσουν στις αρχές του 2015.
 9. Ως βασικό κριτήριο στο διαγωνισμό αναφέρεται ότι το υπόλειμμα των διεργασιών, πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και έως 25% της αρχικής ποσότητας, διατυπώνεται το ερώτημα αν προκρίνεται η μέθοδος της καύσης
 10. Με αφορμή τις διαφορετικές εκτιμήσεις στα κόστη ανά τόνο, συμπερασματικά σημειώνεται, ότι μπορεί να υποθέσει κανείς πως δεν σχεδιάζεται το σύνολο των εργοστασίων αλλά μόνο ένα και για μικρότερες ποσότητες, εκτός αν ο ιδιώτης φέρει απορρίμματα και εκτός Αττικής. Κι εδώ τίθεται το ερώτημα εάν οι κάτοικοι της Φυλής θα αποδεχθούν κάτι τέτοιο μετά το «λαμπρό» παράδειγμα της Κερατέας;
 11. Το Δημόσιο θα δεσμευτεί προς τους ιδιώτες για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των Δήμων, χωρίς τη γνώμη τους; Και κυρίως θα δεσμευτεί για το κόστος διαχείρισης;
 12. Τέλος διατυπώνεται το ερώτημα εάν  έχει ληφθεί υπ όψιν, ότι σε τρία χρόνια ο ΧΥΤΑ Φυλής θα έχει κορεσθεί και θα κλείσει.

ΘΕΣΕΙΣ

Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται οι θέσεις του Δήμου για την οικονομική, περιβαλλοντική, και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής . Σημειώνεται ότι ο χώρος Υγειονομικής Ταφής ενώ είχε προβλεφθεί να δέχεται 2.900 τόνους την ημέρα,  σήμερα δέχεται παράνομα 7.000 τόνους ημερησίως. Εξακολουθεί δε να λειτουργεί χωρίς  την αναγκαία περιβαλλοντική παρακολούθηση, χωρίς έλεγχο για το είδος των απορριμμάτων και τον τόπο προέλευσης τους, την ώρα που ο χώρος προορίζεται μόνο για οικιακά απορρίμματα, επιβαρύνοντας με τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα την ευρύτερη περιοχή. Είναι πιθανό λοιπόν, σημειώνεται, να υπάρχουν εξαιρετικά επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.

Tαυτόχρονα, η κεντρική διοίκηση δεν εκτέλεσε ποτέ τα συνοδά έργα των υπερτοπικών χρήσεων της περιοχής αλλά επικράτησε μια αντίληψη περιφερειακού ρατσισμού και μόνιμης υποβάθμισης, την οποία αν η Πολιτεία δεν διακόψει, θα υποχρεωθεί η τοπική κοινωνία να το πράξει με όποιο κόστος χρειαστεί να καταβάλλει. Την  ίδια στιγμή, σωρεία ιδιότυπων επιδοτήσεων μετέτρεψαν τους πολίτες σε οιονεί υπαλλήλους του Δήμου.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Δήμος Φυλής έχει ήδη καταθέσει πρόγραμμα εξυγίανσης με την απομάκρυνση όλων των παράνομων, οχλουσών και ρυπαινουσών δραστηριοτήτων.

Στο υπόμνημα  του Δήμου  Φυλής, που υπογράφει ο δήμαρχος Δημήτρης Μπουραίμης, υπογραμμίζεται ότι  οι κυοφορούμενες λύσεις θα βρουν αντίθετους όχι μόνο τον Δήμαρχο και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής αλλά ολόκληρο τον λαό της περιοχής.  Επισημαίνεται, σαν απαραίτητη προϋπόθεση, κάθε Δήμος ξεχωριστά ή πολλοί Δήμοι μαζί να  επεξεργαστούν δικά τους προγράμματα διαχείρισης, ώστε να απαλλαγεί ο Δήμος Φυλής.  Οι κόκκινες γραμμές, τονίζεται, είναι σαφείς και έχουν τεθεί έγκαιρα υπόψιν των αρμοδίων αλλά η «υπευθυνότητά μας θεωρήθηκε αδυναμία». Αποσαφηνίζεται ακόμα ότι ο Δήμος Φυλής δεν έχει καμία διάθεση να προχωρήσει σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων, τη στιγμή που βρισκόμαστε στο μέσον του μεγάλου εθνικού αγώνα .

Υπογραμμίζει όμως ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η Πολιτεία να επιβραβεύει την αδικία, τον τσαμπουκά, τη θρασύτητα και την αδιαφορία για το κοινό καλό.  Καταλήγει δε: «Ζητάμε,  το αυτονόητο. Να τηρηθούν οι νόμοι, να υπάρξει δικαιοσύνη και να επιβραβευθούν εκείνοι που θυσιάστηκαν για το κοινό καλό».

Κάντε κλικ εδώ το πλήρες κείμενο της Παρέμβασης.

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.