Στο εδώλιο του Ευρωδικαστηρίου η Ελλάδα για τους ΧΥΤΑ!

1
69

Η Ελλάδα «προβαίνει σε υγειονομική ταφή έως και του 82% των αστικών αποβλήτων της», «έναντι 38% του μέσου όρου της υπόλοιπης Ευρώπης» αντί να προωθεί, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση όπως θα όφειλε με βάση την οδηγία 2008/98 την οποία θα έπρεπε να είχε ήδη ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο. Αυτή «η σημαντική εξάρτηση από την υγειονομική ταφή στην Ελλάδα δεν ευνοεί τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων» της Ελλάδας, γι αυτό «ως πρώτο βήμα», η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παραπομπής της χώρας, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο…

Αυτή την απάντηση κόλαφο που δικαιώνει τα κινήματα κατά των ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ και υπέρ της ανακύκλωσης, δίνει ο Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Potočnik στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή.

Του Φάνη Κυριόπουλου

Σε πολλούς, βέβαια, αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί έκπληξη, το αντίθετο μάλιστα, αφού ήταν αναμενόμενο ως το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «θανάτου», καθώς κανείς από τους κυβερνώντες δεν έλαβε υπόψη το «καμπανάκι» που είχε ηχήσει εδώ και καιρό για την Ελλάδα…

Στην ερώτησή του ο κ. Χουντής, αναφερόταν στα συμπεράσματα σχετικού πορίσματος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Νότιο Ιταλία, «όπου, υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες με την Ελλάδα και την πολιτική εξάρτησης από τους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ», στο οποίο επισημαίνεται ότι «Ο τρέχων κύκλος διαχείρισης αποβλήτων στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση» που …«δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν τη λύση στη διαχείριση των αποβλήτων»… «αλλά χρειάζεται να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των αποβλήτων και να γείρει η πλάστιγγα προς την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, με την εξασφάλιση κατάλληλων υποδομών»…

Ο έλληνας ευρωβουλευτής υπογραμμίζοντας ότι «Με διαπιστωμένο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ανάλογα σοβαρά προβλήματα και για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που έχουν προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές, και ότι σε λίγους μήνες ξεκινά η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), καλούσε την Επιτροπή «να προτρέψει την ελληνική κυβέρνηση να εγκαταλείψει την ξεπερασμένη και δαπανηρή πολιτική που ήδη ακολουθεί με τους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και να ευθυγραμμιστεί με το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας για χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών».

Να επισημάνουμε, εδώ, ότι όλα τα παραπάνω τα είχε ήδη εκθέσει με επιμονή ο Νίκος Χουντής τόσο σε προηγούμενες ερωτήσεις του, όσο κυρίως στην προσωπική συνάντηση που είχε με τον Επίτροπο κ. Potočnik πριν από τρεις περίπου μήνες στην Αθήνα κατά την συζήτηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και των υδάτινων πόρων…

Η πλήρης απάντηση του κ. Potočnik έχει ως εξής:

"Τα ψέμματα τελείωσαν" θα μπορούσε να λέει ο Επίτροπος κ. Potočnik...

«Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων σε όλη την ΕΕ , η Ελλάδα προβαίνει σε υγειονομική ταφή έως και του 82% των αστικών αποβλήτων της χώρας, το δε οικείο ποσοστό ανακύκλωσης ανέρχεται σε 17% και λιπασματοποίησης σε 2%. Στην Ελλάδα δεν πραγματοποιείται ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα.

Τα ανωτέρω αριθμητικά στοιχεία βρίσκονται σαφώς σε χαμηλότερο επίπεδο από τον μέσο όρο της ΕΕ-27, ήτοι 38% υγειονομική ταφή, 24% ανακύκλωση, 18% λιπασματοποίηση και αποτέφρωση του υπόλοιπου 20% των αστικών αποβλήτων (ως επί το πλείστον με ανάκτηση ενέργειας).

Η πολιτική και η πρακτική διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές και τις απαιτήσεις της οδηγίας -πλαισίου για τα απόβλητα, και ιδίως με την ιεράρχηση που προβλέπεται για τη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία προτιμάται η πρόληψη, ακολουθούμενη από την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση των αποβλήτων, και σε τελευταία ανάγκη από την ασφαλή διάθεση.

Η σημαντική εξάρτηση από την υγειονομική ταφή στην Ελλάδα δεν ευνοεί τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να καταρτίσει ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, όπως απαιτείται βάσει του κεφαλαίου V της οδηγίας – πλαισίου για τα απόβλητα και σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4, 13 και 16 της εν λόγω οδηγίας, υποχρέωση η οποία συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη των αποβλήτων και σε άλλες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα, άμεσα διαθέσιμες.

Εν τούτοις, στις 12 Δεκεμβρίου 2010 έληξε η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και η Ελλάδα δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς.

Η Επιτροπή θα λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη δέουσα μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας – πλαισίου για τα απόβλητα στην Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν. Επομένως, ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία λόγω παράβασης κατά της Ελλάδας, επειδή δεν ανακοίνωσε τις διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας – πλαισίου για τα απόβλητα».

Να σημειωθεί πως μόλις πριν περίπου τρεις μήνες η Ελλάδα είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μαζί με το Βέλγιο, τη Δανία, και την Πορτογαλία επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα και δεν υπέβαλαν σχέδια διαχείρισης για τις λεκάνες απορροής των ποταμών τους που έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009!

Σχόλια Facebook

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΩΡΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΧΙ 1 ΟΥΤΕ 2 ΑΛΛΑ 3 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΥΜΑΤΟΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΟ “ΣΚΕΠΤΙΚΟ “ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ…ΠΑΝΤΟΣ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΓΩ ΕΑΝ ΖΟΥΣΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΩΜΑ ΘΑ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΣΚΙΣΕΙ….ΞΥΠΝΑΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1822…

    ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ: Εξουσιοδοτηση των τυραννων για εγκληματα και δικαιολογια των ανοητων για αποτυχια AMBROSE BIERCE (ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1842-1914)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.